Basın Açıklamaları

10 EKİM KATLİAMI İNSANLIK SUÇUDUR! GERİCİLİK, KATLİAM DEMEKTİR!

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” IŞİD’in bombalı saldırısı ile kana bulanmış, 104 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği ülke tarihinin en kanlı katliamı olarak tarihe geçmiştir.

AKP iktidarının Suriye’de desteklediği gericilerin hem Suriye’de hem de ülkemizde her türlü amaç için korunduğu, kollandığı, önlerinin açıldığı gerçeği düşünüldüğünde ve Suruç Katliamı daha unutulmamışken başkent Ankara’nın merkezinde rahatlıkla bu kanlı terör katliamının gerçekleştirilmiş olması AKP iktidarının sorumluluğunu bir kez daha artırmaktadır.  

Sanıkların yargılandığı davada gerçek sorumluların üzerine gidilmediği gibi, dönemin Adalet Bakanı’nın kameralara sırıtması, İçişleri Bakanı’nın “Güvenlik zaafiyeti yok“ açıklaması da  cihatçı çetelere hamiliğin itirafı gibidir. AKP, bununla da kalmayıp, 10 Ekim’de hayatını kaybedenlerin yakınlarınca  kurulan derneğe dahi tahammül edemeyerek derneği kapatabilmiştir.

Ülkemizde gericilik, kendisini IŞİD, tarikat ve cemaatlerle var ederken sırtını ise AKP’ye yaslamıştır.

Cihatçı çetelerin ve dinci gericiliğin altında imzası olan Ankara Katliamı, tıpkı Sivas Katliamı gibi ülkemiz tarihindeki karanlık bir olaylardan biri olarak yerini almıştır.

10 Ekim Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak tarihe geçerken, insanlığı sömürüden, gericilikten ve savaşlardan kurtarmanın, bu  katliamların önüne geçilebilmesinin tek yolunun gericiliğe prim verilmemesi olduğunu biliyoruz.

10 Ekim Katliamı’nda hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygı ile anıyoruz.

Ankara Katliamı’nın 5. yıldönümünde bir kez daha gericiliğe karşı mücadele kararlılığımızı yineliyoruz.

Türkiye Komünist Hareketi

Genel Merkez

To Top