Basın Açıklamaları

Başkanlık rejiminin paralel polis teşkilatına hayır!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla doğrudan Emniyet Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı olarak İstanbul’da kurulacağı duyurulan “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü” ülkemizdeki başkanlık rejiminin kendine bağlı polis örgütlenmesi olarak görülmelidir.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kurulan Takviye Hazır Kuvvet’e neden ihtiyaç duyulduğu kamuoyu tarafından belirsizlikle karşılanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adı geçen kuvvetin görevleri arasında mitinglerde, spor müsabakalarında ve doğal afetlerde destek kuvvet olacağı yönündeki açıklaması tatmin edici olmadığı gibi ihtiyaçlarla ve hukuki normlarla bağdaşır tarafı yoktur. İl Emniyet teşkilatları yerine doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlanmasının makul bir açıklaması yoktur. Doğal felaketler için AFAD’ın güçlendirilmesi dururken böylesi bir paralel polis teşkilatının kurulmasını afetlere bağlamak herkesi saf yerine koymaktır.

Ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluğun zirve yaptığı ülkemizde sermaye iktidarının ve başkanlık rejiminin neden korktuğu ve böylesi bir kuvvete niye ihtiyaç duyulduğu açıklanmalıdır!

Ayasofya örneğinde olduğu gibi din siyaseti, “doğalgaz müjdesi” adı altında gaz siyaseti üzerinden var olmaya çalışan, ancak ülkemizi ekonomik kriz, gericilik ve emperyalizmin kucağına yuvarlamaktan başka bir başarısı bulunmayan bu iktidarın şimdi de Hitler’in polis teşkilatı olan SS benzeri bir yapılanmaya gitmesi bu açıdan şaşırtıcı görülmemelidir.

Doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Takviye Hazır Kuvvet’in Türkiye’nin en büyük kenti olan İstanbul’da kurulmasıyla, artık İstanbul’da ikinci bir emniyet teşkilatı kurulduğunu söylemek mümkündür.

Bununla birlikte, alınan karar aynı zamanda “devlet içerisinde devlet” ve paralel bir örgütlenme anlamına de gelmektedir. Geçmişte FETÖ’nün yaptığı şekilde polis teşkilatı içerisinde yapılan örgütlenme bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla aleni bir şekilde İstanbul’da doğrudan Ankara’ya bağlı bir Takviye Hazır Kuvvet taşra teşkilatının kurulması şeklinde vücut bulmuştur.

Kurulan bu yeni polis örgütlenmesinin başkanlık rejimini ve AKP’nin çıkarlarını korumak ve kollamak amacı taşıdığı açıktır.

Doğrudan AKP’nin kolluk kuvveti anlamına gelen ‘Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün kurulması apaçık bir siyasi karardır.

Ama bilinmelidir ki gerici ve işbirlikçi emek düşmanı başkanlık rejimini ve AKP’nin haramiler saltanatını bu karar da kurtarmaya yetmeyecektir. 

Türkiye Komünist Hareketi

To Top