Basın Açıklamaları

BÜTÜN TARİKATLAR KAPATILMALI VE YASAKLANMALIDIR!

Ülkemizde tarikat ve cemaatler, din ve inanç kurumları değil, doğrudan ticaret, siyaset ve rant kurumları olarak halkın inanç ve değerlerini sömüren örgütlenmelerdir!

Din ve inanç özgürlüğü söylemiyle, dernek ve vakıf gibi yasal kurumların arkasına saklanılarak ve dini örgütlenme kılıfı altında kurulan tarikat ve cemaatler bugün ülkemizin kanserli dokusudur.

Tarikat ve cemaatler, din kılıfı altında, siyasal örgütlenmelerdir.

Tarikat ve cemaatler, din kılıfı altında, ticaret ve rant örgütlenmeleridir.

Tarikat ve cemaatler, din kılıfı altında, halkın esir alındığı örgütlenmelerdir.

Kamuoyunda Gülenciler ya da Adnan Hocacılar diye bilinen örnekler ortadadır.

Bugün kendilerine Uşşaki tarikatı denilen dini örgütlenme içinde tarikat şeyhi tarafından 12 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması vakası, tarikat ve cemaatlerin aynı zamanda ahlaksızlığın da merkezi olduğunu göstermiştir.

Bütün tarikat ve cemaatler kapatılmalı ve yasaklanmalıdır!

Bütün kuran kursu adıyla yatılı okullar derhal kapatılmalı, devlet tarafından el konulmalıdır!

Hiçbir tarikata müsamaha gösterilmeden, tarikat ve cemaatlerin mal varlıkları devletleştirilmelidir.

Laiklik, ülkemizin huzuru, toplumsal ahlakın korunması ve çocuklarımızın güvenliği için tek seçenektir!

Türkiye Komünist Hareketi

To Top