Basın Açıklamaları

Diyanet Gençliğe Rehber Olamaz! Manevi Rehberlik Adı Altında Gerici Propaganda Yapılması Son Bulmalıdır!

Sermaye sınıfı ve AKP iktidarının toplumun bütün kesimlerine olduğu gibi gençliğe yönelik gerici saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

AKP, üniversitelere gerici ve faşist rektörler atıyor, ilerici ve yurtsever akademisyenleri KHK’lerle tasfiye ediyor, üniversiteler bilim yuvası olmaktan çıkıp siyasal islamcılıkla terbiye edilmeye çalışılıyor.

Bütün bu gerici saldırının özünde ülkemizdeki eşitlik, özgürlük ve aydınlanma kavgasının baskılanması, biat eden, sorgulamayan, sindirilmiş bir gençliğin, onların tabiriyle dindar ve kindar gençliğin yaratılması yatıyor.

AKP iktidarı gerici ve piyasacı tahakkümünü gençliğin her alanına sokmanın, Diyanet’i ise burada bir aparat olarak kullanmanın arayışı içerisindedir. Bu arayış, KYK yurtlarına da müdahaleyi beraberinde getirmiş, Diyanet Manevi Rehberlik uygulaması adı altında KYK yurtlarına yerleşmiştir.

2015 yılında başlayan uygulama, bugün KYK yurtlarının açılıp açılmayacağı belli olmamasına rağmen devam etmekte, birçok yurda yeni “manevi rehber” atamaları yapılmaktadır.

Gençliğin barınma, ulaşım, beslenme, iş, nitelikli ve ücretsiz eğitim taleplerini görmezden gelen, gençliği belesçilikle suçlayan, “her üniversite mezunu iş bulmak zorunda değil” diyen AKP iktidarı, attığı adımlarla gençliğe dair yaklaşımlarını açıkça ortaya koymuştur.

AKP, dindar ve kindar bir gençlik için Diyanet’i göreve çağırmış, bütçeyi Diyanet’e akıtmış ve gençliği bir kez daha karşısına almıştır.

Diyanet, ülkemizde gerici fetvaların, kadın ve gençlik düşmanı açıklamaların merkezi konumundadır ve gençliğe söyleyecek sözü, yapacak rehberliği yoktur!

Komünist gençler olarak rehberimiz, eşit, özgür ve yaşanılabilir bir düzenin adı olan sosyalizmdir. Bunun dışındaki bütün sözlere yanıtımız nettir. Ya sosyalizm ya gerici sermaye düzeni!

KYK yurtlarına yönelik Manevi Rehberlik uygulaması derhal son bulmalıdır!

AKP elini üniversitelerden, yurtlardan ve gençlikten çekmelidir, aksi halde gençlik bu uygulamalara yanıtını güçlü şekilde verecek, gerici saldırılara boyun eğmeyecektir!

TKH Gençliği
09.09.2020

To Top