Basın Açıklamaları

Emeği gasp, sömürüyü teşvik paketine hayır

AKP tarafından Meclis komisyonuna sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” bir kez daha AKP’nin emek ve işçi düşmanı karakterini ortaya koymuştur.

Torba yasaya doldurulan maddeler, patronlara teşvikte sınır tanımazken emekçilerin haklarını gasp üzerine kurulmuştur.

Kuruluş amacı işsizleri korumak olan İşsizlik Sigorta Fonu’nun bile patronlara kaynak aktarımı için kullanılmasını öngören yasa önerisinin emekçi halkın çıkarlarıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Pandeminin de etkisiyle birlikte derinleşen kriz koşullarında yoksulluğun ve işsizliğin daha da arttığı bir dönemde işçilere ait kaynağın patronlara aktarılması, AKP’nin halkın değil patronlarının partisi olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bununla birlikte, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için geçerli olan “belirli süreli sözleşme” maddesi, esnek çalışma ve istihdam önerisi altında kıdem ve ihbar tazminat haklarının gaspından başka bir şey değildir. Kıdem tazminatını kaldırmak için fırsat bekleyen AKP, torba yasada “belirli süreli çalışma” maddesiyle bunun yolunu yapmaya kalkışmaktadır.

Emekçilere ait kaynaklar, prim ve teşvik adı altında utanmadan patronlara aktarılırken, emekçilerin kıdem ve emeklilik haklarını gasp etmeye yeltenen yasa taslağına karşı emekçileri ve sendikaları mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz!

Kıdem tazminatının kaldırılma girişimine ve emekçilerin birikimine el konulmasına karşı sınıf tavrını göstermelidir!

Türkiye Komünist Hareketi

To Top