Basın Açıklamaları

GENÇLİKTEN ‘’AKSAÇLILARA’’ CEVAP: BU HİKAYELERE KARNIMIZ TOK!

Farklı siyasal çizgi ve geleneklerden gelen ve kendilerini “Aksaçlılar” olarak tanımlayan 101 aydın, sanatçı, gazeteci, yazar ve politikacı ülkenin gençlerine ve muhalefete “adil ve özgür” bir toplumda yaşamak için “temel ilkelerde buluşulacak bir demokrasi ittifakını gecikmeden kurmaları” çağrısında bulunuyor. Bir dizi solcu aydının adı dışında tüm imzacıların ortak noktasının liberal düşünce olmasının ise başa yazılması gerekiyor.

En başta bugün düzen siyaseti, gençliğin nasıl kapsanacağı gibi büyük bir problem ile karşı karşıya kalmış iken; bu çağrının oturduğu yer iyi görülmek zorundadır. Gençliğe geleceksizlik dışında bir şey sunamayan düzene tek bir söz söylemeyenlerin, gençliğe akıl vermesinin ise bir meşruiyeti bulunmuyor.

AKP eliyle kurulan ‘’Yeni Türkiye’’ düzenini meşrulaştıracaksınız, hiçbir şey olmamış gibi gençliğe utanmadan çağrı yapacaksınız. Öyle yağma yok!
El birliği ile cumhuriyeti, ilerici ve kamucu değerleri yıkacaksınız, AKP’den dert yanacaksınız!
2010 referandumunda yetmez ama evet diyeceksiniz, özgürlük ve vesayet rejimi bitiyor saftasatısını yayacaksınız bir de tek adam düzeninden söz edeceksiniz!
Cemaatlere, tarikatlara, AKP’ye sivil toplum, demokrasi, özgürlük gibi atıflar yapacaksınız bugün de iktidarın sorunlarını dillendireceksiniz, ilkesizlik diz boyu!
Emperyalizmi, komünist karikatürü gibi küçümseyecek, ülkemizi ve bölgemizi dizayn etmesinin önünü açacaksınız, bunlar olmamış gibi savaşlardan dem vuracaksınız, geçin bunları önce yaptıklarınızın cevabını verin!
Faşizmden söz edeceksiniz, yolunu siz döşememiş gibi yüzünüz bile kızarmayacak, ‘’aksaçlarınıza’’ bakmadan ‘’kandırıldık’’ diyeceksiniz.
Tüm bu yaşadıklarımız asalak patron sınıfının çıkarları, ihtiyaçları, istekleri doğrultusunda gerçekleştirilirken, AKP’nin temsilcisi olduğu sınıfı meşrulaştıracaksınız; geleceksizliği, işsizliği, eşitsizlik ve adaletsizliğin kaynağının düzen olduğunu örtmeye çalışacaksınız!

AKP karşıtlığınızın, AKP için ‘’kullanışlılığınızı’’ yitirmenizden sonra gelmesini saklayacak, aslında asıl derdinizin AKP’nin ilk dönemlerine dönüş özlemi olduğunu açıkça söylemeyeceksiniz, halkı kandırmaktan çekinmeyeceksiniz!

Bu kahrolası sermaye düzeni her sıkıştığında can simidi olacaksınız, onu onarmak, yamalamak adına demokrasi satacaksınız, düzenin yeniden yapılandırılmasını değişim diye pazarlayacaksınız. Hem sosyalizm karşıtlığınız bu gericilerle ortak paydanız olacak hem de başka bir düzen diye geveleyeceksiniz!
Bu orta çağ karanlığına sahip gerici yobazların tek başlarına üretemeyecekleri ideolojik salgıya post-modern katkınız ile akademiyi, üniversiteyi, kültürü, sanatı, eğitimi onlara teslim edeceksiniz, sonra dert yanacaksınız!
Bu düzenin kuruluşuna çuval çuval beton taşıyacaksınız, düzene karşı mücadele edenleri demokrasi düşmanı ilan edeceksiniz, bugün de ‘’aksakallı dede’’ misali akıl satacaksınız.
Piyasacılığınız tüm bir toplumu çürütecek, kalkıp masal anlatacaksınız…

Kimse kusura bakmasın; Gençliğin bu hikayelere karnı tok! 
Gericisiyle, yankisiyle, patronuyla, liberaliyle kol kola yarattığınız bugünü, çıkarlarınız için sattığınız geleceğimizi sizlere vekalet etmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz. Aynı suda iki kere yıkanılmayacağını da dosta, düşmana hatırlatıyoruz. Tarih de ihanet ettiğiniz bu halk da gençlik de saçlarınız dışında bir şeyi ‘’ak’’latmayacak.

Gençliğin bu köhnemiş düzene, onun siyasal iktidarına, gericilerine, emperyalist uşaklarına, liberallerine yanıtı bellidir; saçınıza ak düştü bu işleri bırakın!

‘’Aksaçlılara’’ ise yanıtımız bir kez daha bellidir; Gölge etmeyin yeter, gençlik eşit, özgür, laik, bağımsız yeni bir ülkeyi kuracak iradeye, akla ve cürrete sahiptir.
Bunun ise ekmek kadar, su kadar ihtiyaç olan Sosyalist Türkiye ile olabileceğini ve ancak örgütlü bir işçi sınıfı mücadelesi ile gerçekleşebileceğini biliyoruz.
Emperyalizme, sermayeye, gericiliğe karşı gençliğin biricik geleceği sosyalizmdedir!TKH Gençliği24.07.2020

To Top