Basın Açıklamaları

Haydut devlet ABD, Küba’dan elini çek!

ABD emperyalizmi,  kendince ve tek taraflı olarak “terörü destekleyen ülkeler” listesine Küba’yı dahil etmesi, emperyalist karakterini bir kez daha göstermiştir.

Emperyalist ABD, boyunduruğu altına alamadığı ülkeleri teslim almak için ekonomik yaptırım, ambargo, abluka ve doğrudan müdahale siyasetini devreye sokmaktan asla vazgeçmeyecektir.

S-400 gündemi üzerinden ülkemize de yaptırım uygulayan ABD emperyalizmi, Küba’yı “terörü destekleyen ülkeler” kategorisine sokması ABD emperyalizminin ikiyüzlülüğüdür. ABD emperyalizmi, dünya ölçeğinde terörizmin ana destekçisi ve kaynağıdır.

ABD emperyalizmi dünyanın en büyük haydut devletidir!

Bağımsız ve sosyalist Küba’ya karşı emperyalizminin bu adımı yeni değildir. Türkiye emekçileri olarak Küba’nın, Küba halkının ve Küba Komünist Partisi’nin yanında yer aldığımızı bir kez daha ilan ederiz!

Haydut devlet ABD, Küba’dan elini çek!

Türkiye Komünist Hareketi

To Top