Basın Açıklamaları

Kadın Üniversitesi Dayatmasına Sessiz Kalmayacağız!  Haremlik-Selamlık Eğitim Ortaçağ Zihniyetidir! 

Geçtiğimiz yıl Tayyip Erdoğan’ın Japonya gezisi sonrası Türkiye’de kadın üniversiteleri açılması talimatı verilmiş, dün ise 2021 yılında açılmak üzere Cumhurbaşkanlığı yıllık programına eklenmiştir. 

Sermaye sınıfının politikaları doğrultusunda yıllardır dizayn edilen üniversiteler, kadın üniversiteleri projesiyle birlikte yeni bir saldırıyla karşı karşıyadır. Üniversiteleri bölerek şehir merkezlerinin dışına taşınması, Külliye dayatmaları, üniversitelere millet bahçesi yapılması hamlelerine eklenen kadın üniversiteleri, AKP iktidarının üniversitelerde haremlik-selamlık uygulamasına geçmesinin adımı olarak görülmelidir. 

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin yargı eliyle meşrulaştırıldığı, Diyanet’in kadın ve erkek eşitliğinin fıtrata aykırı olduğuna dair verdiği fetvalar göz önünde bulundurulduğunda AKP iktidarının, kadınların özgürleşmesi ve toplumsal hayata katılması bakış açısıyla değil, kadının toplumdan soyutlanması ve eve hapsolması yaklaşımıyla adım attığı açıkça görülmektedir. 

Bu açıdan, kadın üniversitelerinin,kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmak için açılacağı yaklaşımı büyük bir yalandan ibarettir. Ülkemizde kadın sorunu, bizzat sermaye düzeni ve ondan beslenen gericilikten kaynaklanmakta, temelinde ise sömürü yatmaktadır. 

Pandemi sürecinde eğitim sisteminin çökmüş olması, milyonlarca öğrencinin eğitime ulaşma noktasında zorluk çekmesi ise AKP iktidarının gündeminde değildir. AKP, üniversitelere ve kadınlara yönelik saldırılarını yükselteceğini ve kendi takvimini hayata geçireceğini ifade etmiştir. Üniversiteli gençlik, AKP’nin gerici ve kadın düşmanı politikalarını, gençliğin sorunlarını görmezden gelen yaklaşımını görmeli ve bütün bu yaklaşımlarla mücadele etmelidir. 

Üniversitelere yönelik saldırılar son bulmalıdır! 

Haremlik-selamlık eğitim çağdışı bir zihniyetin ürünüdür! 

Üniversiteli gençlik, gerici, piyasacı ve kadın düşmanı yaklaşımlara karşı sesini yükseltmeli, yeni bir ülkenin kavgasını her alana taşımalıdır! 

TKH Gençliği

28 Ekim 2020

To Top