Basın Açıklamaları

Kariyer Planlama Dersi Değil, Gelecek ve İş istiyoruz!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan, 14 haftalık içerikten oluşan kariyer planlama dersinin üniversite 1. sınıfların ders müfredatlarına eklenmesi akademik eğitimin geldiği noktayı ve AKP iktidarının gençliğe neyi sunduğunu tekrardan gözler önüne sermiş durumda.

Yapılan açıklamada, üniversite öğrencilerinin niteliklerine uygun alanlarda iş ve meslek seçimi yapmaları, kariyerlerini kendi beceri ve yeteneklerine uygun şekillendirmeleri amaçlarıyla hazırlanan kariyer planlama dersi, dünyada devlet yönetimince üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine yönelik verilen ders uygulamalarında örnek teşkil ettiği iddia edildi.

AKP’nin topluma yönelik gerici ve piyasacı politikaları, kamuya ait olan işletmelerin özelleştirilmesi ve satılması, devlet tarafından kamu hizmeti olarak karşılanması gereken bir dizi ihtiyacın sektör haline gelmesine neden olmuştur.

Üniversiteler AKP’li yıllarda sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda dizayn edilmiş, eğitimin üzerine çullanmış para babalarına zenginleşme kaynağı olmuş, birçok özel şirket devlet üniversitelerinde kendine müşteri havuzu yakalamış ve zenginleşmiştir. Üniversite öğrencilerini ucuz işgücü olarak gören sermaye sınıfı, üniversitelerin çağrısıyla paneller, tanışma toplantıları, etkinlikler düzenleyerek sömürecek genç kan arayışına yanıt bulmuş ve gençlik sermaye sınıfının ellerine bırakılmıştır.

Genç işsizliğin tavan yaptığı, KYK borçlarının gençliği teslim aldığı, gençliğin geleceksizlik kaygısıyla yaşamaya mahkûm edildiği bu süreçte Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Kariyer Planlama Derslerinin” amacı açıkça görülmek zorundadır.

AKP, gençliğe sorun sistemde ve iktidarımızda değil demektedir.

AKP, gençliğe yeteneklerini keşfederseniz ve sömürüye ses çıkarmazsanız yükselebilirsiniz demektedir.

AKP, sermaye sınıfının temsilcisi olarak gençliği para babalarına pazarlamanın arayışına girişmiştir. Kariyer Planlama Dersleri kapsamında asılan 6 staj ilanı ise açıkça göstermektedir ki, AKP iktidarının işsizlikle, geleceksizlikle, gençliğin borçlarıyla bir derdi yoktur. Dert sermaye sınıfının daha fazla kar elde etmesi ve gençliğin sömürülmesidir.

Üniversitelerde verilen eğitim bilimsellikten uzak olduğu bir gerçekken, gençliği geliştirmeyecek ve toplumun çıkarına hizmet etmeyecek kariyer planlaması dersinin birinci sınıfların müfredatına eklenmesi ise akademi açısından tartışma başlığı olmak zorundadır.

Üniversiteler sermaye sınıfının çıkarlarına göre şekillendirilecek, kapitalizmin ideolojik salgılarının gençliğe aşılanacağı yerler değildir. Üniversiteler geri olan, toplumun çıkarına hizmet etmeyen her türlü düşünce ve eylemle hesaplaşması gereken bilim ve aydınlanma merkezleridir.

Gençliğin kariyere, sermayenin tavsiyelerine, AKP iktidarının yardımlarına ihtiyacı yoktur. Gençlik, parasız, eşit, ulaşılabilir bir eğitimin mücadelesini yükseltmektedir. Gençlik, eşit ve özgür bir geleceğin, işsizliğin olmadığı, kaygının olmadığı bir düzenin, sosyalizmin kavgasını vermelidir.

Türkiye Komünist Hareketi Gençliği olarak üniversiteli gençliği, bizlerle alay edenlere, sorunlarımızı görmezden gelenlere, gençliği işsizlik ve geleceksizlik bataklığına iten, oradan çıkış için sömürüyü ve biat etmeyi çare olarak sunan sermaye düzenine karşı örgütlü mücadeleye çağırıyoruz!

AKP’den akıl almaya, sermayenin sömürü düzenine muhtaç değiliz!

TKH Gençliği

11.03.2021

To Top