Basın Açıklamaları

Müşteri değil öğrenciyiz!

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün, Erkan İbiş döneminde öğrencilere ait bilgileri yasa dışı bir biçimde Vakıfbank’a sattığı ortaya çıkmıştır.

Ankara Üniversitesi’nden KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan akademisyenlerin vebali omuzlarında olan Erkan İbiş, rektörlük yaptığı dönemde öğrencilerin bilgilerini Vakıfbank’a pazarlamıştır.

2017 yılında Ankara Üniversitesi ile Vakıfbank arasında imzalanan protokol dahilinde, Ankara Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin büyük çoğunluğu, bilgisi olmadan Vakıfbank müşterisi yapılmıştır.

Ankara Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilere okula kayıt yaptırdığı sırada öğrenci kimlik kartına başvuru sürecinde “Standart Kampüs Kart” ve “Kredi Kartlı Kampüs Kart” olmak üzere iki seçenek sunulmuş, öğrencilerin hangi seçeneği seçtiklerine bakmaksızın adlarına Vakıfbank’tan kredi kartları çıkarılmıştır. Bu öğrencilerin Standart Kampüs Kartları kullanım dışı bırakılarak, öğrenciler kredi kartı kullanmaya mecbur bırakılmıştır.

Üniversite öğrencilerini müşteri olarak gören bu zihniyet ise AKP iktidarı ile birlikte iyice arsızlaşmış, bir kamu kurumu olan Ankara Üniversitesi’nin, 2017 yılında Vakıfbank ile imzaladığı protokol, yaklaşık 2 yıldır süren dava sürecinde sözleşmenin “ticari sır” olduğu bahanesi ile açıklanmamıştır. Kamu kurumlarının “ticari” sırlara sahip olması, AKP’nin kamuyu getirdiği noktanın da özetidir.

Ankara Üniversitesi öğrencilerini eğitimin eşit, parasız ve nitelikli olduğu bir ülke için mücadeleye ve örgütlenmeye çağırıyoruz.

Müşteri değil öğrenciyiz!

Ankara Üniversitesi TKH Gençliği

24.09.2020

To Top