Basın Açıklamaları

Sahte emperyalizm karşıtlarına inanmayın! BOP eşbaşkanları ve NATO’ya evet diyenler konuşmasın!

ABD başkan adayı Biden’ın sözleri, emperyalizmin gerçek yüzüdür. Biden’ın Ocak ayında söylediği “darbeyle değil, seçimle götüreceğim” sözleri, 15 Temmuz İslamcı kanlı darbenin arkasında Amerikan emperyalizminin olduğunun açık ifadesi olduğu gibi ülkemizde siyasal iktidarların bizzat ABD emperyalizmi tarafından dizayn edildiğinin de somut göstergesidir!

ABD emperyalizminin 12 Eylül cuntacıları için “bizim çocuklar başardı” sözünü unutmadık!

Ecevit Hükümeti’nin düşürülmesi ve AKP’nin önünün açılması sürecinin Irak’ın ABD tarafından işgaliyle ilgisi olduğunu unutmadık!

Daha dün ABD emperyalizminin ülkemizde doğrudan siyasi iktidarları değiştirme müdahalelerine ortak ve aracı olanların bugün Amerikan karşıtı kesilmeleri tam bir sahtekarlıktır!

Daha dün ABD emperyalizminin Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanı olanların bugün Amerikan karşıtı kesilmeleri tam bir yüzsüzlüktür!

Yıllardır ABD emperyalizmiyle işbirliği içinde “Yeşil Kuşak Projesi”nin ortaklarının ve gladio örgütlenmesinin parçası olanlarının bugün Amerikan karşıtı kesilmeleri tam bir riyakarlıktır!

Daha dün “ABD ile stratejik müttefikiz” demeyi maharet sayıp ve Rusya’ya karşı ABD ile stratejik müttefikliği savunanların bugün Amerikan karşıtı kesilmeleri büyük bir yalandır!

ABD ile stratejik müttefikiz diyenler, NATO’ya evet diyenler, İncirlik ve Kürecik üssüne ses çıkarmayanlar, emperyalist Avrupa Birliği’ne girmeye heveslenenler, Kanadalı Alamos Gold şirketine Kaz Dağları’nda ruhsat verenler, Amerikan şirketi Cargill’e ülkemizin tarımını teslim edenler, TEKEL’İ Amerikan emperyalist şirketlerine peşkeş çekenler bugün emperyalizmden şikayet edemezler!

ABD’li başkan adayı Biden’ın sözleri emperyalizmin gerçek yüzüdür.

Ve biliyoruz ki Amerikan emperyalizminin ülkemizdeki egemenliği işbirlikçiler eliyle sürmektedir.

Bundan aylar önce yapılan konuşmaya ses çıkarmayıp bugün sözde karşı çıkar görünen işbirlikçilere inanmayın!

BOP eşbaşkanları, yeşil kuşak projesinin piyonları, NATO’cular ve AB’ciler, ülkemizin değerlerini emperyalizme peşken çekenler, emperyalist tekellerin ülkemizdeki temsilciliğini yapanlar; konuşmayın:

Hepiniz Amerikancısınız!

To Top