Basın Açıklamaları

Sakarya’da mevsimlik işçilere yönelik saldırı kabul edilemez!

Her yıl memleketlerinden göç ederek başka illerde çalışmaya giden yüz binlerce mevsimlik işçi sadece düşük ücretle değil aynı zamanda son derece kötü koşullar altında çalışmak zorunda kalıyorlar. Mevsimlik işçilerinin yaşadığı birçok zorluğa bu yıl koronavirüs salgınının neden olduğu hastalık riski de eklenmiş bulunuyor. Tüm bunlarla birlikte Ağustos ayında Türkiye’de yaşanan “iş cinayetlerinde” yaşamını yitiren 208 işçinin 42’sinin yani yüzde 20’sinin tarım işçileri olması, sermaye düzeninin mevsimlik tarım işçilerine neyi reva gördüğünün anlaşılması açısından önem taşımaktadır.

Sabah gün doğumundan gece yarılarına kadar çok düşük ücretlerle,  kötü koşullarda ve salgın tehdidi altında çalıştırılan mevsimlik işçiler, bütün bunlar yetmezmiş gibi kölelik koşullarını hatırlatan davranışlarla ve saldırılarla da karşı karşıya kalmaktadırlar.

Yıllardır Kürt kökenli mevsimlik işçilerin, patronlar ve yerel faşist odaklar tarafından yönlendirilen fiziki saldırılarla dönem dönem karşı karşıya kaldıkları biliniyor.

İki gün önce de Sakarya’da aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Kürt kökenli mevsimlik işçilere yönelik benzer bir saldırının  gerçekleştirilmesi kabul edilemez!

Ağır sömürü ve kötü yaşam koşulları altında emek gücünü satarak yaşam mücadelesi veren mevsimlik işçilere yönelik bu faşist saldırıyı kınıyoruz.

Ağır sömürü koşullarına ve faşist saldırılara karşı işçileri örgütlenmeye ve güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz!

To Top