Basın Açıklamaları

TKH Gençliği: DÜZENİNİZ BATSIN, GENÇLİK YAŞASIN!

Her geçen gün ölüm ve intihar haberleri alıyoruz. İş cinayetleri, iş bulamadığı için kendini ateşe verenler.. İşsizlik ve yoksulluk, en yakıcı halleriyle emekçileri ve gençliği kuşatmış bulunuyor. Bu düzenin ekonomik kriziyle de beraber yarattığı tablo tüm toplumu bir felakete doğru sürüklüyor.

Bu günlerde, bu lanet kuşatma iki arkadaşımızı daha bizden aldı. Adana’da borçları yüzünden intihar eden Egemen ile, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunu ve atanamayan öğretmen 21 yaşındaki Kevser Abdülkadiroğlu, 3 Haziran’da hayatına son verdi.

Bu kuşatmanın faili bu çürümüş, köhne düzendir, bu düzenin temsilcisi AKP iktidarının politikalarıdır. Emekçilerin, yoksulların, gençliğin kanı sermaye iktidarının elindedir.

Sermaye iktidarı, toplumsal çıkar ve insanı merkeze almak yerine, karı ve sömürüyü merkeze almaktadır. İnsanların ihtiyacı olan eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi bir dizi alan dahi sermaye sınıfı tarafından piyasalaştırılmıştır. Kapitalizm, emekçi sınıfın sömürüsüyle ayakta dururken, yeni nesillere ise geleceksizlik dışında bir şey yaratmamaktadır. Buradan yana işsizlik sorunu sermaye düzeninin olmazsa olmazıdır. Eşitsizlik ve adaletsizlik üzerine kurulu bu düzen değişmelidir.

Ülkemizde ise sermaye sınıfının doğrudan temsilcisi AKP’nin kurduğu 2. Cumhuriyet rejimi, büyük bir yıkımı beraberinde getirmiştir. Gericilik ve piyasacılıkla ilerleyen bu rejim, gençliğe, niteliksiz eğitimi, okurken çalışmak zorunda olmayı, mezun olduktan sonra ise işsizlikle boğuşmayı dayatmaktadır. Gençlik yarınını görememekte ve bu geleceksizlik yaşamları bitirmeyi göze alacak bir hale gelmektedir.

Bütün bu süreci ilerleten ise AKP iktidarı olmuştur. Sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda adımlarını atan AKP iktidarı, gençliğin en temel burs talebini beleşçilik olarak değerlendirmekte, atama isteğini ise “herkes iş bulacak diye bir kaide yok” diyerek yanıtlamaktadır.

İşte, kapitalizmin ve AKP’nin sunduğu gelecek budur!

İnsanca ve eşitlikçi bir yaşam sosyalizmdedir. Sosyalizm için ise örgütlü bir mücadele gerekmektedir.

Gençliği, örgütlü mücadele ile bu düzene karşı dayanışmaya ve kavgaya çağırıyoruz!

Geleceksizlik yaratan kapitalizme karşı, geleceği kendi ellerimizle inşa edelim!

TKH Gençliği
6 Haziran 2019

To Top