Basın Açıklamaları

Yeni yılınızı kutlarız. Dünyayı sosyalizm kurtaracak!

Değerli dostlar,

2020 yılında insanlığın en önemli sorununun kapitalizm olduğunu en açık haliyle yaşadık.

Yaşanan insanlık dışı olayların sorumlusu olan emperyalist kapitalist sistem, milyonlarca insanı Covid-19 salgınının kollarına bıraktı. Ülkemizdeki ve dünyadaki bütün sermaye iktidarlarının insanı yok sayan sağlık sistemleri milyonlarca insanın virüse maruz kalarak ölmesine neden olurken, kapitalizm, ekonomik krizinin yükünü yine işçi sınıfına yükledi.

2020’de arkasına yaslanıp halkının koronavirüsten ölmesini izleyen emperyalist ülkeler, dünyanın çeşitli yerlerinde yine savaş, işgal ve darbe politikalarını sürdürdüler. Emperyalizm bu yıl hem kendi vatandaşlarının hem de dünyanın geri kalanının hayatını karartmaya devam etti.

Ülkemizde de, krizini ve salgının faturasını emekçilerin sırtına yükleyerek kârına kâr katmaya çalışan sermaye sınıfı ve temsilcisi AKP iktidarı, “salgın değil algı yönetimi” yaparak günü kurtarmaya çalışsa da Türkiye işçi sınıfının öfkesi ve tepkisi büyümektedir. Her geçen gün büyüyen işçi direnişleri ile birlikte emekçi halkımızın sesini yükseltmeye başlaması tam da bunun göstergeleridir. Ülkemizde ve dünyada bu sömürü düzenine eninde sonunda son verilecektir.

Türkiye Komünist Hareketi olarak, emekten yana tüm dostlarımızın yeni yılını kutluyor, 2021’de kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadeleyi güçlendirmek ve ilerletmek için dayanışma içerisinde olmaya davet ediyoruz.

Dünyayı sosyalizm kurtaracak!

To Top