Basın Açıklamaları

YÖK GELENEĞİ AKP İLE DEVAM EDİYOR! GERİCİ VE PİYASACI SALDIRILARA KARŞI MÜCADELE EDELİM!

Türkiye’de üniversiteleri dizayn etme noktasında atılan en büyük adım olan YÖK’ün kuruluşunun 39. yılındayız. Güçlenen sosyalizm mücadelesi ve işçi sınıfının eşit ve özgür bir ülke için yürüttüğü kavga 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte ezilmeye çalışılmış, ardından ise ülkemizde büyük bir dönüşüm başlamıştı.

Bu piyasacı ve gerici dönüşümün hamleleri üniversitelerde de YÖK eliyle yürütülmüş, üniversitelere büyük saldırı 12 Eylül 1980 darbesinin açtığı piyasacı, işbirlikçi ve gerici yolda gelişerek ilerlemişti. Üniversitelerin siyasetsizleştirilmesi, gençliğin mücadelesinin önünün kesilmesi için karakola dönüştürülen okullar, aynı zamanda eğitimin özelleştirilmesiyle birlikte sermayeye peşkeş çekilmiş ve toplum adına bilim üretme niteliğinden tamamen koparılmıştır.

YÖK’le birlikte, üniversite denildiğinde akla harçlar ve zamlar gelmeye başlamış, YÖK gençliğin dizginlenmesi için sopa görevi görmüştür. Bu duruma rağmen gençliğin harçlara karşı yürüttüğü mücadele, üniversitelerin siyasallaşması için verilen kavga geri düşürülememiş ve bayrak günümüze kadar devredilmiştir.

Bugün baktığımızda YÖK, AKP iktidarının adımlarının hayata geçirilmesi noktasında yalnızca bir aparat işlevi görmekte, üniversitelere saldırı 12 Eylül’ün çocukları tarafından devam ettirilmektedir.

12 Eylül’ün devamcısı olan AKP iktidarı, sermaye sınıfının üniversitelere yönelik saldırılarına yenilerini eklemiş, üniversiteleri bölmüş, millet bahçesi adı altında sosyal alanına müdahale etmiş, akademiyi ayaklar altına almış, haremlik selamlık üniversite uygulamaları için talimatlar vermiştir.

Üniversitelere ve gençliğe yönelik bu hamlelerin ise istenilen şekilde hayata geçtiği düşünülmemelidir. Gençliğin üniversitelerde yürüttüğü eşitlik, özgürlük, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesi bazı dönemler geriye çekilse bile bitirilememiş ve AKP iktidarının karşısına çıkmaya devam etmiştir. Gençliğin yeni bir ülke, yeni bir üniversite için yürüttüğü mücadele ise AKP’nin ve halk düşmanı politikaların önünde engel olmaya devam edecektir!

Üniversitelerin sermaye sınıfı ve AKP tarafından dizayn edilmesine, eğitimin sektör haline dönmesine, üniversitelerin faşist ve gerici örgütlenmelere teslim edilmesine bütünlüklü bir mücadele dur diyebilir.

TKH Gençliği olarak YÖK’ün 39. kuruluş yılında bütün gençliği, eğitimin ticarileştirilmesine karşı parasız ve eşit eğitimin sesini yükseltmeye, üniversitelerin faşist ve gerici örgütlenmelere teslim edilmesine karşı sosyalizme güç vermeye, üniversitelerin siyasetsizleştirilmesine karşı, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık ve sosyalizmin gençlik içerisinde örgütlenmesinde görev almaya çağırıyoruz!

Yeni bir ülke, yeni bir üniversite!

TKH Gençliği

6 Kasım 2020

To Top